Van demo tot live

Gesprek / Demonstratie

Als u geïnteresseerd bent in onze software, dan is de eerste stap het opnemen van contact met ons, door te mailen of te bellen. Klik op de knopjes hiernaast om direct met ons in contact te komen.
Tijdens het eerste gesprek wordt een afspraak gemaakt om even bij elkaar te komen om te kijken hoe er nu gewerkt wordt, waarom men op zoek is naar nieuwe software, etc.. Tijdens dat gesprek heeft de adviseur van 7T vaak al een eerste demonstratie voorbereid op basis van de dan bekende informatie uit het eerste gesprek en een kort onderzoek op het internet.

Na dit eerste gesprek en de korte demonstratie volgt soms een tweede meer uitgebreide demonstratie, waarbij de informatie uit het eerste gesprek is meegenomen. U krijgt dan al een goed beeld van de mogelijkheden van 7T binnen uw organisatie.

Deze gesprekken en demonstraties zijn gratis en geheel vrijblijvend!

Vooronderzoek

Om te bepalen of 7T daadwerkelijk aansluit op uw eisen en wensen voeren wij altijd een vooronderzoek / haalbaarheidsonderzoek uit.

In dit vooronderzoek ligt de focus op de eisen en wensen die aan 7T gesteld worden en de reden voor het zoeken naar nieuwe software. Ofwel gaat 7T u brengen wat u van de nieuwe software verwacht en wanneer vindt u de introductie van de nieuwe software een succes?

Klik hier als u meer wilt weten over ons vooronderzoek

Offerte

Het vooronderzoek bevat veel informatie die van belang is voor het vervolg van het project. Daarom maakt het vooronderzoek ook altijd een onderdeel uit van onze offerte. In de offerte worden de modules beschreven die u nodig heeft en wordt een inschatting gegeven van de hoeveelheid dienstverlening binnen het project.

Na ondertekening van de offerte start 7T een project en wordt als eerste stap samen met u een projectteam en een eerste globale planning opgesteld.

Project

Grotere projecten worden door 7T volgens een afgeleide van Prince 2 opgezet en begeleid. Bij kleinere projecten zit er ook nog wel een kern van Prince 2 in, maar bij een bedrijf met 5 medewerkers heeft het geen zin te gaan denken aan projectteams, key-users e.d.. Zaken die weer wel heel belangrijk zijn bij implementaties bij bedrijven met meer dan 50 gebruikers.

Een project doorloopt meestal verschillende stadia:

Live gaan

Als het pakket is ingericht, al het personeel is opgeleid en de data is omgezet kan met 7T gestart worden. De doorlooptijd van dit soort projecten vanaf het tekenen van de offerte tot het live gaan fluctueert van enkele weken tot maanden.

Klik hier als u meer wilt weten over de begeleiding bij het live gaan

Support

Heeft u tijdens het werken met 7T vragen, dan kunt u altijd terugvallen op onze mensen.

Klik hier als u meer wilt weten over de support

Nieuwe wensen

Tijdens het werken met 7T kunnen er altijd ideeën opdoen over hoe wij zaken beter of anders zouden kunnen oplossen. In het helpmenu van 7T zit hiervoor de Ideeënbus.

Klik hier als u meer wilt weten over het afhandelen van nieuwe wensen

Voor meer informatie

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid