Ontwikkelsoftware

Voor de ontwikkeling van ons 7T pakket maken wij gebruik van onder andere Microsoft SQL Server voor de database, Delphi Studio voor het ontwikkelen van de gebruikers-interface en Crystal Reports als rapport generator. Daarnaast maken wij nog gebruik van Microsoft Visual Studio voor de ontwikkeling van onze handheld-applicaties.

Microsoft SQL Server

7T maakt gebruik van Microsoft SQL Server als database. Dit zeer betrouwbare en schaalbare database systeem is bijzonder geschikt om de databases van 7T te beheren. SQL Server is ontwikkeld voor de (massa)opslag van gegevens, zoals noodzakelijk bij elektronisch winkelen en andere bedrijfsspecifieke toepassingen. 7T heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk onderdelen van het pakket in SQL Server te ontwikkelen. Hierdoor blijven de business rules onverkort gelden ongeacht de manier waarop data wordt aangeleverd. Zo kunnen orders worden ingevoerd, ingelezen vanuit Excel, CSV, Ascii of XML aangeboden via webportals, etc.. De business rules door ons geprogrammeerd in de SQL databases van 7T blijven altijd gelden.

Delphi Studio

Delphi is een geintegreerde Pascal ontwikkelomgeving voor Windows. 7T gebruikt Delphi alleen voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface. De opslag, procedures, functies en de businessrules worden ontwikkeld in Microsoft SQL.

Crystal Reports

Crystal Reports is wereldwijd de meest gebruikte report generator. Met dit product is het mogelijk gegevens uit vrijwel alle denkbare databases te lezen en weer te geven in allerlei rapporten. Hierbij zijn de meest complexe groeperingen, selecties en sorteringen mogelijk. Tellingen en allerlei andere berekeningen kunnen gebruikt worden op het niveau van detail, groep en totaalgeneraal. De gepresenteerde gegevens kunnen op zoveel manieren worden opgemaakt dat het resultaat altijd een buitengewoon professionele uitstraling heeft. 7T gebruikt Crystal Reports voor alle overzichten, maar ook voor alle bonnen. Zo kunnen onze klanten, na een uitleg van de werking van Crystal Reports en een uitleg van de opbouw van de 7T database, zelf bijvoorbeeld hun offerte- of factuurlay-out aanpassen.

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio wordt gebruikt voor alle softwareontwikkelingen voor op mobiele devices, zoals onder andere de handheld barcode scanners voor het magazijn. Dit zijn alleen ontwikkelingen voor de gebruikersinterface, want de onderliggende database met de business rules blijft, ook voor deze ontwikkelingen, de centrale Microsoft SQL Server 7T database.

Voor meer informatie

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid