Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met 7T software. Wij zorgen er voor dat de ons toevertrouwde persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop 7T software persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze verwerking vind plaats onder verantwoordelijkheid van:

7T software bv
Thomas Mannplaats 309
3069 NJ Rotterdam
Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer 24338993

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)10 486 55 19 of per email op AVG@7T software.nl.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Als u gebruik maakt van onze website.
 • Als u gebruik maakt van onze producten en/of diensten.
 • Als u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw emailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw CV (indien van toepassing)
 • Overige gegevens die u in uw contacten met ons verstrekt
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Om contact met u op te nemen in vervolg op de door u ingevulde contactpagina op onze website.
 • Voor het u toesturen van informatie over onze producten en diensten.
 • Het op uw verzoek uitbrengen van offertes.
 • Het op uw verzoek, of met uw toestemming, inschakelen van externe leveranciers en/of dienstverleners.
 • Het met uw toestemming toesturen van onze nieuwsbrief.
 • Om onze dienstverlening naar u toe uit te kunnen voeren.
 • Analyse van uw bezoek aan onze website, teneinde onze website te verbeteren en het gebruik van de website aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen.
 • Om uw sollicitatie te beoordelen, u te informeren en eventueel uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7T software houdt zich aan de toepasselijke wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. Die persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke maximale bewaartermijn voor is vastgesteld zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.In onze Cookieverklaring wordt meer uitleg gegeven over de bewaartermijn van cookies op de website.

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde partij indien daarvoor een wettelijke verplichting is, of indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Hiervoor zal altijd vooraf toestemming aan u worden gevraagd, waarbij wordt aangegeven welke gegevens, waarom zullen worden gedeeld.
7T software zal nimmer persoonsgegevens verkopen aan derden. Ook delen wij geen persoonsgegevens met internationale organisaties of bedrijven die gevestigd zijn buiten de EU.

Uw rechten

Indien u 7T software toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw door 7T software geregistreerde persoonsgegevens altijd opvragen, laten wijzigen of door ons laten verwijderen.
Neemt u hiervoor contact op met 7T software. Mocht u van mening zijn dat 7T software in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Geautomatiseerde besluitvorming

7T software maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Tot slot

Dit is versie 1.0 van de Privacyverklaring van 7T software bv en is opgesteld op 9 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen mocht dat nodig zijn. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.