Digitaal orderpicken & laadcontrole

7T software heeft voor digitaal orderpicken en laadcontroles een module voor handterminals en/of tablets.

Door 7T software amper pickfouten

Voor digitaal orderpicken en laadcontrole heeft 7T een speciale module voor gebruik op handterminals of tablets beschikbaar. Handterminals zijn terminals en barcodescanner in één. Bij tablets wordt veelal gewerkt met een aparte draadloze handscanner.

Minimalisren van pickfouten

De module heeft een aantal belangrijke taken: De module is erop gericht om pickfouten te minimaliseren door een controlescan van de locatie-, artikel- en/of colli-barcode.Daarnaast is het mogelijk om tijdens het picken te registreren welke goederen op welke pallet zijn verpakt.Door tijdens het laden van het transport de pallets en/of colli’s te scannen is een sluitende controle mogelijk of alles voor dit transport geladen is.Deze optie is dus meer dan alleen een digitale picklijst!

Picken en laden van voorraad

De picklijsten worden toegewezen aan een actieve handheld of tablet, kortweg scanner genoemd. De scanner stuurt de orderpicker van locatie naar locatie en geeft aan wat er gepickt moet worden. De orderpicker scant de locatie- en/of de artikelbarcode om aan te geven dat hij de juiste producten pakt. Desgewenst kan de orderpicker de goederen direct in een colli plaatsen. Door de colli te voorzien van een barcode is meteen duidelijk welke goederen in welke colli zitten (bijpak). Natuurlijk kunnen ook volledige colli’s worden gepakt en direct worden voorzien van barcodes. Vervolgens kunnen de colli’s op een bepaalde locatie, of direct op een pallet worden geplaatst. 7T controleert of de colli en de pallet beide gekoppeld zijn aan dezelfde zending (klant). Als een colli op een pallet is geplaatst neemt de barcode van de pallet de besturing over de colli over. Van alle transporteenheden, zoals colli’s (als zij nog niet op pallets zijn geplaatst), pallets, bundels, etc. wordt bijgehouden waar deze zich in het magazijn bevinden. Als, bijvoorbeeld om ruimte te besparen, besloten wordt om de gepickte goederen tijdelijk op palletplaatsen of rekken in het magazijn te plaatsen, dan kan vóór het laden nog een orderverzameling worden uitgevoerd. Daarna kunnen alle transporteenheden worden gescand bij het laden van het transportmiddel. Het is dus niet nodig om alle colli’s opnieuw te scannen. Het scannen van de palletbarcode is voldoende om van alle colli’s op de pallet te weten dat zij geladen zijn.

Ontvangen en doorleveren van bestelde goederen t.b.v. een verkooporder

Goederen die specifiek voor een verkooporder zijn besteld, worden bij ontvangst per collo voorzien van een unieke barcodesticker. Via deze barcode kunnen de colli’s direct op een pallet van dezelfde klant worden gezet of tijdelijk op een locatie in een rek worden gescand. Ook de colli’s die los in het magazijn staan worden niet vergeten, want 7T stuurt de medewerker er bij het verzamelen of laden vanzelf weer naar toe.

Ontvangen en doorleveren van voorraad derden

Goederen die ontvangen worden ten behoeven van derden, worden voorzien van een unieke barcode per colli en op een locatie gescand. Bij het picken van deze voorraad moet de gebruiker alle barcodes scannen. Op deze manier is het niet meer mogelijk om colli’s/pakketten te vergeten. Ook deze barcodestickers worden bij het picken op pallets van dezelfde klant gescand en zo weer geladen.

Een demo, of gewoon een goed gesprek?

Heeft uw bedrijf iets specifieks dat u onderscheidt van uw concurrenten?

Neem contact met ons op