Gevaarlijke stoffen

Efficiƫnt en overzichtelijk de basis registratie van gevaarlijke stoffen administreren.

Artikelen met gevaarlijke stoffen

Een behoorlijk aantal klanten van 7T handelen in gevaarlijke stoffen.

De basisregistratie van artikelen met gevaarlijke stoffen is het UN-nummer.

Afhankelijk van het type en de hoeveelheid goederen dat u opslaat en/of verhandelt is het mogelijk dat meer gegevens vastgelegd moeten worden, zoals:

  • UN-nummer
  • Gevarencode/klasse
  • De hoeveelheid gevaarlijke stof per eenheid
  • Ontbrandingspunt
  • Vervuilingskwalificaties
  • Vervoerscategorie
  • Verpakkingsgroep
  • Tunnelcode

De standaardwaarden voor deze gegevens zijn via het artikel gekoppeld, maar van sommige gegevens mag/moet bij de ontvangst afgeweken worden.

Rapportages aan de milleudiensten

Afhankelijk van de hoeveelheid en het type gevaarlijke stoffen dat u in het magazijn opslaat, moet u rapportgages aanleveren aan de milieudiensten. Deze rapportage kan direct vanuit 7T in bijvoorbeeld Excel worden opgemaakt en direct worden verstuurd naar instanties als de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Transportadministratie

Per transporteur kan vastgelegd worden welke UN-nummers door hen getransporteerd mogen worden. Bij het invoeren van de order wordt de gebruiker er direct op gewezen als er producten in de order zitten die niet door de gekozen transporteur vervoerd kunnen worden. Op deze manier kunnen producten ook heel makkelijk buiten de luchtvrachtzendingen gehouden worden.

Bij sommige producten kan automatisch een opmerking op de picklijst worden afgedrukt dat deze op een aparte wijze verpakt moeten worden. Bij het uitslaan van de goederen wordt automatisch per transportmiddel het gevaarlijke stoffen puntenaantal berekend. Ligt dat boven de 1000 punten, dan krijgt de gebruiker daar een melding van. De benodigde papieren, zoals de ADR, ADN, IMDG-code, Shippers declaration en RID voor het transport, worden vanuit 7T afgedrukt.

Een demo, of gewoon een goed gesprek?

Heeft uw bedrijf iets specifieks dat u onderscheidt van uw concurrenten?

Neem contact met ons op