Elektronische orders en facturatie (EDI)

Verschillende EDI formaten kunnen in deze module worden gedefinieerd waarna orders worden verwerkt.

Met 7T software bent u toekomstbestendig

Orders kunt u tegenwoordig op verschillende manieren ontvangen. Veel orders komen daarbij nog in een niet digitaal leesbaar formaat als pdf, maar ook via telefoon of tekst-email. De stroom aan orders die in een digitaal leesbaar formaat worden aangeboden (bijvoorbeeld Excel en XML) wordt echter steeds groter.

Elektronische orders en Facturatie (EDI)

Voor orders die in Excelformaat worden aangeleverd heeft 7T een mogelijkheid om importsjablonen aan te leggen om deze files direct om te kunnen zetten naar aanvraagregels. Ook het terugschrijven van bijvoorbeeld prijzen in de Excelfile van de klant is mogelijk.

Voor orders die via XML worden aangeleverd kan de 7T EDI module worden ingezet. De verschillende EDI formaten van uw klanten kunnen in deze module worden gedefinieerd, waarna de orders achter de schermen worden ingelezen en desgewenst zonder tussenkomst van een handmatige controle, direct worden doorgezet naar de logistieke afdeling.

Werken uw klanten met EDIFACT, dan kunnen we daar ook een koppeling mee maken via diverse tussenpersonen die de EDIFACT orderstromen beheren.


Uw facturen digitaal verzenden

Toen de digitale factuur dezelfde status kreeg als de papieren factuur heeft 7T direct de PDF-factuur geïntroduceerd. Later is dit gevolgd door XML varianten van de factuur. Omdat er nog geen (de facto) standaard is voor de XML facturen, zijn er door ons voorlopig twee XML varianten gebouwd, namelijk MTML en UBL. De UBL standaard is o.a. verplicht als men in Nederland zaken wil doen met de Nederlandse overheid.

Een demo, of gewoon een goed gesprek?

Heeft uw bedrijf iets specifieks dat u onderscheidt van uw concurrenten?

Neem contact met ons op