Verkopen met en zonder voorraad

7T is heel geschikt voor bedrijven die werken met een eigen voorraad, maar ook voor bedrijven die geen of een heel beperkte eigen voorraad hebben.

Altijd inzicht in uw actuele voorraadstand

7T heeft allerlei standaard voorzieningen om voorraden goed te kunnen beheren. In het magazijn kan gewerkt worden met partijen (met registratie van o.a. THT datum, land van herkomst, land van oorsprong, douanestatus, etc.) en met magazijnlocaties. Bij de inkopen wordt gewerkt met minimale- en maximale voorraden (desgewenst per periode en met formules) en met inkoopadvieslijsten. Het inkoopadvies kan eventueel verkopen in de toekomst buiten beschouwing laten. 7T gebruikt hiervoor een leadtime tussen het moment van bestellen en het moment van het vrij beschikbaar zijn in het magazijn van de goederen. Als de gewenste leverdatum van de verkooporder bijvoorbeeld verder in de toekomst ligt dan twee maal deze leadtime, dan wordt deze order niet meegenomen in het inkoopadvies. Bij import kunnen aanvullende kosten als transportkosten heel belangrijk worden. Deze kosten kunnen in de kostprijzen van de artikel verwerkt worden. Ook voor het werken met leveranciers met vaste bestel-/bezorgdagen heeft 7T een oplossing.

Geen of beperkte voorraad

Als u in 7T artikelen wilt verkopen die niet tot uw standaard assortiment behoren, hoeft u die artikelen niet allemaal stuk voor stuk aan te maken. U maakt een nieuwe aanvraagregel met bijvoorbeeld alleen het gewenste aantal, de eenheid en de omschrijving. Vanuit deze gegevens kunt u prijsaanvragen doen bij potentiële leveranciers. Na keuze voor één van deze leveranciers, berekent 7T via een opslag en/of een marge de verkoopprijs voor deze levering. Hierna kunt u direct, en vanuit dezelfde module een offerte naar de klant uitbrengen. Wordt de offerte een order, dan kunnen, ook weer vanuit dezelfde module, direct de benodigde inkooporders en verkooporder gemaakt worden.

Uw medewerkers weten in de regel precies welke type producten bij welke leveranciers aangevraagd kunnen worden. Om hen daarbij te ondersteunen of te sturen, kunnen potentiële leveranciers aan artikelen gekoppeld worden. U definieert dan bijvoorbeeld eenmalig een aantal groepsartikelen (voor bijvoorbeeld Drank, Vlees, Lampen, etc.). Aan deze artikelen koppelt u de mogelijke leveranciers. Als de klant vraagt om een bijvoorbeeld een specifieke lamp die niet in uw artikelbestand voor komt, selecteert de gebruiker eenvoudig het "Lampen" artikel. In het scherm staan dan gelijk de leveranciers die hij zou kunnen gebruiken. Met één druk op de knop verstuurt hij vervolgens e-mails met de aanvraag voor de prijs en de beschikbaarheid naar alle gekozen leveranciers.

Klanten die deze oplossing gebruiken

Een demo, of gewoon een goed gesprek?

Heeft uw bedrijf iets specifieks dat u onderscheidt van uw concurrenten?

Neem contact met ons op